An International Conference

WTO, China, and the Asian Economies:

Free Trade Areas and New Economic Relations

List of Participants

No. NAME Affiliation
1 Ahn, Ye Hong Bank of Korea, KR
2 Arndt, Sven Claremont McKenna College, US
3 Chen, Dawei Renmin U of China, CN
4 Chen, Lu UESTC, CN
5 Chen, Yu Université d’Auvergne, FR
6 Chen, Zhiqi Carleton U, CA
7 Chu, Tianshu East-West Center, US
8 Feng, Zongxian Xi'an Jiaotong U, CN
9 Fu, Yan Renmin U of China, CN
10 Ge, Ying  U of Intl Business and Economics, CN
11 Gu, Kejian     Renmin U of China, CN
12 Guo, Qin Renmin U of China, CN
13 Guo, Shuyan UESTC, CN
14 Han, Yujun Renmin U of China, CN
15 Heiduk, Günter U of Duisburg-Essen, DE
16 Hu, Jin-Li National Chiao-Tung U, TW
17 Hu, Yunfang Kobe U, JP
18 Hui, Xiaofeng Harbin Industrial U, CN
19 Ji, Baocheng President, Renmin U of China, CN
20 Ju, Jiandong U of Oklahoma, US
21 Kim, Chong-Ung Daegu Haneui U, KR
22 Kim, Young-Jae Pusan U, KR
23 La Croix, Sumner East-West Center, US
24 Lei, Da Renmin U of China, CN
25 Li, Weian Nankai U, CN
26 Li, Xiangyang Chinese Academy of Social Science, CN
27 Liang, Kui UESTC, CN
28 Lin, Guijun U of Intl Business and Economics, CN
29 Lin, Songhua Denison U, US
30 Liu, Ben-chieh Chicago State U, US
31 Liu, Guangxi Shanghai WTO Research Centre, CN
32 Liu, Yunhua Nanyang Technological U, SG
33 Long, Yongtu Council of Asian BOAO Forum, CN
34 Lu, Yilin Renmin U of China, CN
35 Ma, Yue Lingnan U, HK
36 Plasmans, Joesph U of Antwerp, BE
37 Qi, Chun Beijing Institute of Technology, CN
38 Qi, Jianhong Peking U, CN
39 Qin, Haiying Nankai U, CN
40 Saxena, Sweta U of Pittsburgh, US
41 Shan, Zhongdong Peking U, CN
42 Sohn, Kiyoun Incheon U, KR
43 Song, Hua Renmin U of China, CN
44 Sun, Hua Yu U of Intl Business and Economics, CN
45 Sun, Mengyang Beijing Institute of Technology, CN
46 Taghavi, Majid Northumbria U, UK
47 Tan, Jiahua U of Antwerp, BE
48 Tang, John C.S. Asian Institute of Technology, TH
49 Tang, Min Asian Development Bank, PH
50 Taube, Markus  U of Duisburg-Essen, DE
51 Tran, Van Hoa U of Wollongong, AU
52 Wang, Wentan Renmin U of China, CN
54 Wang, Yajie Harbin Industrial U, CN
55 Wasmer, Caterina European Studies Centres Programme, CN
56 Wong, Kar-yiu U of Washington, US
57 Woo, Wing Thye UC, Davis, US
58 Xing, Yuqing International U of Japan, JP
59 Xu, Erming Renmin U of China, CN
60 Xu, Jian Lyon College, US
61 Yeo, Taek-Dong Yeungnam U, KR
62 Yoshida, Yushi Kyushu Sangyo U, JP
63 Zhang, Xiaosu Beijing Institute of Technology, CN
64 Zhang, Yingmin UESTC, CN
65 Zhao, Laixun Kobe U, JP

 

back to the conference home page

tentative program

 
Asian Crisis
China and WTO

Comments on this page are most welcome. Please click here.
Alternatively, please write to karyiu@u.washington.edu

This page was last revised on June 10, 2004.