you are here: home > explore > Do We Use Only 10% of Our Brains?

Neuroscience For Kids

Da li koristimo samo 10% mozga?

Tvrdim veoma jasno:

Nema naučne evidencije koja nagoveštava da koristimo samo 10% mozga.

Drugim rečima, tvrđenje, "Koristimo samo 10%" mozga je lažno; to je mit. Mi koristimo ceo mozak. Hajde da pogledamo moguća porekla ovog mita i dokaze da koristimo ceo mozak.

Odakle potiče mit o 10%?

ein Tvrđenje o 10% može biti da je počelo sa pogrešnim citiranjem Alberta Anjnštajna ili pogrešne interpretacije rada Pjera Flurensa 1800tih. Mogao je biti Vilijam Džejms koji je 1908 godine napisao: "Mi koristimo samo mali deo naših verovatnih mentalnih i fizičkih resursa" (iz The Energies of Men, p.12). surgeon Možda je bio rad Karla Lešlija tokom 1920-tih i 1930-tih koji je ovo započeo. Lešli je odstranio velike delove cerebralnog korteksa kod pacova i pronašao da životinja još uvek može da ponovo nauči određene zadatke. Sada znamo da oštećenje čak i malih delova ljudskog mozga može imati veoma štetne efekte na ponašanje. Ovo je razlog zašto neurohirurzi moraju pažljivo mapirati mozak pre odstranjenja moždanog tkiva za vreme operacija kod epilepsije ili moždanih tumora: žele biti sigurni da najbitnije zone mozga nisu oštećene.

Reklama za satelitsku televiziju
ad1
""Vi koristite samo 11% potencijala. Rečeno. Sada postoji način da dobijete najviše od oba"
---------------
Reklama za hard disk
ad2
---------------
Reklama za avioprevoznika
Tekst reklame: "Smatra se da koristimo samo 10% sopstvenog kapaciteta mozga. Ako, pak, letite ****od**** avioprevoznikom, koristite znatno više" "
ad3

Šta to znaci da koristimo samo 10% mozga?

Koji podaci su korišćeni da bi se došlo do broja - 10%? Da li ovo znači da bi bili dobro ako bi se odstranilo 90% vašeg mozga? Ako prosečan ljudski mozak teži 1,400 grama (oko 3 ib) i 90% bi bilo odstranjeno onda bi ostalo 140 grama (oko 0.3 ib) moždanog tkiva. To je otprilike veličine ovčjeg mozga. Dobro je poznato da oštećenje relativno male zone mozga, kao što je oštećenje uzrokovano srčanim udarom, može izazvati ogromne probleme. Određeni neurološki poremećaji, kao što je Parkinsonova bolest, takođe pogađaju samo određene delove mozga. Oštećenje izazvano ovim bolestima je mnogo manje nego oštećenje 90% mozga.


Mozak ovce

Dokaz (ili nedostatak istog)

ap Možda kada ljudi koriste tvrdnju o 10% mozga, mislie da se samo jedna od deset nervnih ćelija koristi u bilo kom momentu? Kako bi ovakva mera mogla biti napravljena? Čak iako neuroni ne pale akcione potencijale, oni bi i dalje mogli primati signale od drugih neurona.

Štaviše, sa evolutivne tačke gledišta, nije verovatno da bi se veliki mozgovi razvili da nije bilo prednosti. Sigurno, postoji nekoliko puteva koji služe sličnim funkcijama. Na primer, postoji nekoliko centralnih puteva koji se koriste za viđenje. Ovaj koncept je nazvan "redundancija" i pronađen je kroz ceo nervni system. Višestruki putevi za istu funkciju mogu biti siguran mehanizam ako jedan od puteva propadne Ipak, studije funckcionalnih slika mozga (functional brain imaging) pokazuju da svi delovi mozga rade čak i za vreme spavanja, mozak je aktivan. Mozak je i dalje "korišćen ", samo je stanje aktivacije različito.

Konačno izreka "Koristi ili ćeš izgubiti" izgleda da se odnosi na nervni sistem. Za vreme razvoja formiraju se mnoge nove sinapse. U stvari, neke sinapse su eliminisane kasnije tokom razvoja. Ovaj period sinaptičkog razvoja i eliminacije ide u pravcu finog "štelovanja" veza nervnog sistema. Mnoge studije su pokazale da ako je ulaz u određeni nervni sistem eliminisan, onda neuroni u ovom sistemu neće funkcionisati pravilno. To je pokazano vrlo dramatično u vizuelnom sistemu: pojaviće se potpuni gubitak vida ako je stimulacija vizuelnom informacija oka (i mozga) sprečena u ranom razvoju. Izgleda opravdano navesti da ako 90% ne bi bilo korišćeno, onda bi mnogi neuralni putevi degenerisali. Ipak, ovo ne izgleda da je slučaj. Sa druge strane, mozgovi male dece su sasvim adaptibilni. Funkcija oštećene zone mozga kod mladog mozga može biti oduzeta odstranjenjem moždanog tkiva. Postoje neverovatni prmeri oporavka kod mlade dece kojima su odstranjeni veliki delovi mozga da bi se kontrolisali napadi. Ovakav čudnovat oporavak posle važne operacije mozga je veoma redak kod odraslih.

Tako, sledeći put kada čujete nekoga da kaže da koristimo samo 10% mozga, postavite ga na mesto. Recite: "NIJE TAČNO; Koristimo 100% mozga"

Za nastavak diskusije na ovu temu možeš pogledati:

  1. Deset procenata i brojanje - BrainConnection.com
  2. Mit o deset procenata od Skeptical Inquirer
  3. Mit o deset procenata
  4. Da li ljudi koriste 10 procenata mozga? - Scientific American
  5. Ljudi koriste 100 posto mozga - uprkos popularnom mitu - Ask a Scientist
  6. Higbee, K.L. and Clay, S.L., College students' beliefs in the ten-percent myth, Journal of Psychology, 132:469-476, 1998.
  7. B.L. Beyerstein, Whence Cometh the Myth that We Only Use 10% of Our Brains? in Mind Myths. Exploring Popular Assumptions about the Mind and Brain edited by S. Della Sala, Chichester: John Wiley and Sons, pages 3-24, 1999. This chapter is required reading for anyone who wants more information on the 10% myth.
Da li ste znali? Dr. Džejms V. Kalat, autor knjige Biološka psihologija je imao drugačiju ideju o poreklu mita o 10%. Dr. Kalat ukazuje da su neuronaučnici tokom 1930-tih znali za postojanje velikog broja "lokalnih" neurona u mozgu, ali jedina stvar koju su znali o ovim ćelijama jeste da su male. Nerazumevanje funkcije lokalnih neurona možda je vodilo do mitu o 10%. Reference: Kalat, J.W., Biological Psychology, sixth edition, Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Co., 1998, p. 43.)

Oni su to rekli
"Mitovi u koje se veruje teže ka tome da postanu tačni...."
--- George Orwell (in The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 3, edited by Sonia Orwell and Ian Angus, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968, page 6.)
"U stvari, većina nas koristi samo 10 procenata mozga, ako i toliko"
--- Uri Geller (in Uri Geller's Mindpower Kit, New York: Penguin Books, 1996.)

Copyright © 1996-2011, Eric H. Chudler All Rights Reserved.