Pequeña selección de las 55 cantigas de Don Deniís


Non chegou, madr' , o meu amigo,
e oj' est o prazo saido!
 ai, madre, moiro d' amor!
Non chegou, madr' o meu amado
e oj' est o prazo passado!
 ai, madre, moiro d' amor!
E oj' est o prazo saido!
Por que mentiu o desmentido?
 ai, madre, moiro d' amor!
E oj' est o prazo passado!
Por que mentiu o perjurado?
ai, madre, moiro d' amor!
Por que mentiu o desmentido
pesa--mi, pois per si é falido.
 ai, madre, moiro d' amor!
Por que mentiu o perjurado
pesa--mi, pois mentiu a seu grado.
ai, madre, moiro d' amor.
===


--De que morredes, filha, a do corpo velido?
--Madre, moiro d' amores que mi deu meu amigo.
    Alva e vai liero.
--De que morredes, filha, a do corpo louçano?
--Madre, moiro d' amores que mi deu meu amado.
    Alva e vai lieiro.
Madre, moiro d' amores que mi deu meu amigo,
quando vej' esta cinta, que por seu amor cingo.
    Alva e vai liero.
Madre, moiro d' amores que mi deu meu amado,
quando vej' esta cinta, que por seu amor trago.
    Alva e vai liero.
Quando vej' esta cinta, que por seu amor cingo,
e me nembra, fremosa, como falou comigo.
    Alva e vai liero.
Quando vej' esta cinta, que por seu amor trago
e me nembra, fremosa, como falamos ambos.
    Alva e vai liero.
===


--Ai flores, ai, flores do verde pino,
se sabedes novas do meu amigo?
    ai, Deus, e u é?
Ai, flores, ai flores do verde ramo,
se sabedes novas do meu amado?
    ai, Deus e u é?
Se sabedes novas do meu amigo,
aquel que mentiu do que pôs comigo?
    ai, Deus, e u é?
Se sabedes novas do meu amado
aquel que mentiu do que mi á jurado?
    ai, Deus, e u é?
===


--Vós me preguntades polo voss' amigo?
E eu ben vos digo que é san e vivo:
    ai, Deus, e u é?
Vós me preguntades polo voss' amado?
E eu ben vos digo que é viv' e sano:
    ai, Deus, e u é?
E eu ben vos digo que é san e vivo
e seerá vosc' ant' o prazo saido:
    ai, Deus, e u é?
E eu ben vos digo que é viv' e sano
e s[e]erá vosc' ant' o prazo passado:
    ai, Deus, e u é?
===


Levantou-s' a velida,
levantou-s' alva
e vai lavar camisas
    eno alto:
    vai-las lavar alva.

Levantou-s' a louçana,
levantou-s' alva
e vai lavar delgadas
    eno alto:
    vai-las lavar alva.

[E] vai lavar camisas;
levantou-s' alva;
o vento lh' as desvia
    eno alto:
    vai-las lavar alva.

E vai lavar delgadas;
levantou-s' alva;
o vento lh' as levaba
    eno alto:
    vai-las lavar alva.

O vento lh' as desvia;
levantou-s' alva;
meteu-s' alva en ira
    eno alto:
    vai-las lavar alva.

O vento lh' as levava;
levantou-s' alva;
meteu-s' alva en sanha
    eno alto:
    vai-las lavar alva


Return to Span 480 or Span 591 (lírica) home page